Víkendový seminář - Trénink je rozhovor - František Šusta

Informace přidáme po datu konání. RNDr. František ŠUSTA, PhD