Víkendový seminář - Červen poslušnost/obrana v Jeseníku

Informace přidáme po datu konání - Jeseník - Pavel Markusek