Víkendový seminář - Cukr a Bič

Info přidáme po datu konání - Brodek u Přerova - Ing. Martin Laco, MBA