Kurz první pomoci pro psy - PP Pes

01.08.2020

Naše škola pořádu špičkový kurz zaměřený na záchranu života Vašeho psa. Kontaktujte nás pro více informací.

Jednodenní kurz první pomoci pro psy "STANDARD" ukončený certifikátem.
Kurz je možné absolvovat s vlastním psem!(Lze absolvovat i bez vlastního psa - utvoření dvojic/skupinek)
(K dispozici odkládací kotce, dostatek místa k parkování.)Náplň kurzu:TEORIE
Interaktivní přednáška proložena
audio-vizuálními ukázkami, příklady z praxe.
(Bez psů - psi budou zajištění v kotcích, autech, popř. jinak podle úvahy majitele)Obsah:

  • ● jak vypadá zdravý pes
  • ● bezpečnost na prvním místě
  • ● jak přivolat pomoc a komu vlastně
  • ● fixace a manipulace
  • ● řešení život ohrožujících stavů
  • ● vdechnutí cizího předmětu
  • ● akutní otravy
  • PRAKTICKÝ NÁCVIK
volat (kolaps, resuscitace, krvácení) Každý z účastníků si pod vedením lektora na svém psovi prakticky vyzkouší přístup k poraněnému psovi, zjištění základních životních funkcí, fixaci a manipulaci. (Se psy)Resuscitační figurína psa pro nácvik nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání! Technika stavění masivního krvácení. Obvazová technika končetin. Obvazová technika hlavy. Podání tekutin per os.

OBĚDOVÁ PAUZAMODELOVÉ SITUACE (se psy) Pod vedením lektora se připraví, nasimulují reálně situace, které budou účastníci řešit tak, jako v reálném životě.

ZÁVĚR Společné opakování nejdůležitějších poznatků. Prostor pro další dotazy a zpětnou vazbu.

Kurz je ukončen certifikátem.

Místo konání: upřesníme

Cena kurzu: 1500,- Kč vč. DPH

Přihlášení je možné online formou ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY.

OMEZENÁ KAPACITA ÚČASTNÍKŮ! Rezervace místa na kurzu po uhrazení celé částky.

Oběd bude možno objednat na místě - dovoz z restaurace a pizzerie.

www.astdog.cz

www.pppes.cz

 

Hlavní lektor: Tereza Živcová info@pppes.cz +420 732 140 040

Pořadatel: Jan Chudý info@astdog.cz +420 605 022 099